Förord

I publikationen ”Förändringsresan i flygindustrin” är berättelsen fokuserad på militärt flyg och flygstridsystemet Gripen och verksamheten inom affärsområdet Saab Aeronautics.

I publikationen benämns Saab Aeronautics med namnet Saab.

Saab har under den senaste 15-årsperioden systematiskt och stegvis bedrivit ett förändringsarbete i syfte att anpassa företaget till snabba och grundläggande förändringar. Man har samtidigt arbetat för att säkerställa företagets överlevnad på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt marknad.

Med publikationen ”Förändringsresan i flygindustrin” vill Saab inspirera andra att starta och driva förändringsarbete oavsett typ av organisation.

Målgrupper för publikationen är kunder, regeringar, försvarsmakter, politiker, myndigheter, industrier, partners, leverantörer, forskningsinstitut och akademier.

Publikationen ”Förändringsresan i flygindustrin” är en beskrivning av vad Saab genomfört de senaste decennierna för att utveckla en unik verksamhetsförmåga i syfte att vara världsledande inom utveckling och produktion av materielsystem för militärt stridsflyg.

Publikationen åskådliggör och ger exempel på berättelser om Saabs kärnförmågor som utgörs av anpassningsförmåga, systemförståelse och innovationsförmåga.

-------------------
© Martin Hjelm och Saab AB 2016.

Flygplansbilder visas med tillåtelse från upphovsmännen fotograf Peter Eliasson och fotograf Jörgen Nilsson.

Publikationen är mycket omfattande vilket gör att det kan finnas vissa ofullkomligheter avseende språk och faktauppgifter trots alla granskningar, författaren ber om överseende för detta.

Tack!

Författaren framför här sitt hjärtliga tack till alla som på ett eller annat sätt medverkat till publikationens tillblivelse.

Det har varit ett stort nöje att få ta del av all, både djup och bred sakkunskap. Publikationen har därigenom blivit ett solitt bevis på omfattande och gedigna erfarenheter under många årtionden.

Martin Hjelm
-------------------