Deltagare och bidragsgivare till publikationen

Externa deltagare

Arne Hedén – Brigadgeneral/Militärsakkunnig Försvarsdepartementet

Dan Ohlsson – Överdirektör FMV

Gunnar Eliasson – Professor Emeritus KTH

Jan Nygren – Ordförande FMV

Joakim Wallin – Marknadschef FMV

Staffan Näsström – f.d. Chef FMV Flyg

Staffan Brege – Professor, Industriell Marknadsföring LiU

Thomas Sjölander – f.d. VD för marknadsföringsbolaget Nya Norrköping

Saab-medarbetare

Anders Pettersson

Anders Wallin

Anders Weitman

Andreas Albrektsson

Ann Larsson

Annika Malmström

Bengt Kvarnström

Bengt Savén

Björn Borgström

Björn Kullberg

Bo Samuelsson

Carl Stocklassa

Carlerik Weiland

Carl-Henrik Arvidsson

Carl-Johan Wilen

Carl-Olof Carlsson

Catarina Grimsdal

Charlotte Wass

Christer Dahlberg

Christian Buck

Dan Jangblad

Erik Herzog

Fredrik Eskilsson

Gunnar Holmberg

Göran Almquist

Göran Ancher

Hans Berglund

Hans Häggrot

Hans Sjöblom

Heidi Berger

Henric Andersson

Henrik Petersson

Inge Wiggur

Jan Palmkvist

Jan Tano

Jan Vestlund

Jan-Lennart Olsson

Jan-Åke Bramby

Joakim Brandberg

Johan Lindblad

Jörgen Furuhjelm

Jörgen Nilsson

Karen Brown-Ek

Karin Ekeryd Mårtensson

Karin Ståhl-Gunnarsson

Knut Övrebö

Krister Gillén

Kristoffer Johansson

Lars Jagerfelt

Lars Karlsson

Lars Sjöström

Lars Ydreskog

Lars-Erik Svedlund

Lennart Idegren

Lennart Sindahl

Mats Annell

Mats Hugosson

Mats Karlström

Mats Ohlson

Matti Olsson

Mattias Sillén

Michael Karlsson

Michael Sverker

Nils-Erik Peterson

Ola Berglund

Olof Carlsson

Patrick Henriksson

Per Nikolaisen

Per Petersson

Peter Eklund

Robert Hillgren

Roland Holmlund

Rolf Mellberg

Sam Nicander

Sigurd Petersson

Sofia Lönnelid-Mundel

Stefan Andersson

Stefan Nygren

Susanne Nilsson

Thomas Kammeby

Tommy Lind

Tommy Linderstam

Tommy Nygren

Tore Ståhl

Ulf Nilsson

Produktion och media – Saab AB

Per Jönsson – Projektledning, grafisk form, illustrationer

Karin Hörberg – Interaktionsdesign och implementering

Per Gustavsson – Grafisk form och Illustrationer

Ove Andersson – Illustrationer

Martin Sandahl – Illustrationer

Produktion fotografi – Externt

Peter Eliasson – Photographer based in Stockholm, Sweden, specializing in aviation photography, with a special interest in Russian military Jets. (www.e-pic.se)

Jörgen Nilsson – Swedish photographer working out of Gothenburg, Sweden, specializing in military aircraft, especially fast moving jets. (www.jn-photo.se)

Flygvapenmuseum – Carl Cederströms gata 2, Linköping (www.flygvapenmuseum.se)

Produktion webb - Externt

Daniel Palm – Webbutveckling, Combitech

Källor

Saab internt material från 1990-2015

Verksamhetsberättelser Saab AB från 1980-2014

Tidskriften Transfer Saab AB 2000-2010

Tidskriften SPIRIT Saab AB 2000-2010

Gripenkrönikan Saab AB

Bildserie Industrigruppen JAS AB

Faktamaterial från JAS-projektets tillkomst av Mats Hugosson och Christer Dahlberg

Wikipedia - faktauppgifter och förklaringar

Rapporter och dokument från LiU - Professor Staffan Brege

Dokument från FMV och från FMV:s Hemsida – artiklar och dokument

Regeringskansliets hemsida - Regeringens propositioner

Försvarsdepartementets hemsida- artiklar och dokument

Försvarsmaktens hemsida - artiklar och dokument

Tidskriften Flygvapennytt - ett antal nummer

Tidskriften On Time Combitech Systems

Artikel Försvarsbeslut utan återvändo - Stellan Bojerud

Bok Synliga kostnader, osynliga vinster SNS förlag Författare Gunnar Eliasson

Seminarierapport FLYGTEKNIK 2007 Flyg- och rymdteknik internationell spetsteknologi i förändring

Bok ON AIRCRAFT DEVELOPMENT Gunnar Holmberg

Artikel TRANSITION FROM 2D TO 3D BY MODEL BASED DEFINTION Anna Malm, Henric Andersson

Översättning engelska

Amesto Translations

Alexander Lowe Saab AB

Robert McIntyre Saab AB