Kundvärde

I detta kapitel beskrivs arbetet med Saabs värdegrund. Varje medarbetares attityder och beteende påverkar förmågan att klara de mycket stora utmaningar som ett företag har. Medarbetares attityder och beteende är också viktiga för företagets affärsmässiga förmåga.

Här beskrivs också hur man i början av 2000-talet var låst till att en stor del av utvecklingsbeställningarna från den svenska kunden var reglerade i ett långsiktigt avtal. Det var mycket detaljerat och låst. Detta innebar att man måste hitta nya sätt att finansiera teknikutvecklingen. Ett offensivt tänkande, nya arbetssätt och ny styrning av förmågeutveckling var svaret, vilket gav idén ”spara för att kunna satsa”.

Om man skall kunna utveckla avancerade stridsflygsystem måste man förstå hur brukaren skall använda systemet operativt. Här finns en beskrivning av hur ett praktiskt uppdrag ser ut, när svenskt flygvapen deltog i den internationella insatsen i Libyen.

Att driva en genomtänkt konceptutveckling är en grundläggande förmåga och en förutsättning för att utveckla framtida, militär operativ förmåga. Här kan man läsa om att konceptutveckling är ett iterativt arbete, där man identifierar och utvecklar framtidsinriktade koncept, för att testa deras giltighet och genomförbarhet.

Saab har satsat på teknikforskning både i egen regi och i samverkan med olika företag, akademier och forskningsinstitut både i Sverige och internationellt. För att kunna driva flygforskning på ett rationellt sätt, har man bland annat satsat på att genomföra olika program för att utveckla teknikdemonstratorer. Denna typ av verksamhet är en helt nödvändig förutsättning för att kunna utveckla ny förmåga för stridsflygplansystem i ett långsiktigt perspektiv.

Författarens reflektioner