Livscykelkostnad

I detta kapitel visas exempel på hur Saab har kunnat anpassa sig när starkt förändrade förutsättningar uppstått på marknaden. Det inbegriper förändringar av det säkerhetspolitiska läget, som periodvis gett få nya utvecklingsbeställningar.

Det har betytt att man har varit tvingad att väsentligt förnya sina arbetssätt både för egen räkning men inte minst för att ge kunderna mervärden, i form av kostnadseffektivare produkter sett i ett livscykelperspektiv.

I kapitlet visas också hur Saab drivit ett innovativt förändringsarbete, för att förändra sättet att upphandla system och samverka med partners.

Här beskrivs även hur produktionsverksamheten ökat sin effektivitet, men också hur Saab framgent kan erbjuda kunder anpassade industrisamarbeten. Man kan också läsa om "Systems Engineering" som utgör grunden för att kunna få ett gediget ingenjörsarbete.

Författarens reflektioner