Utvecklingskompetens

Detta kapitel beskriver tre olika aspekter på hur man utvecklar det mest avancerade systemet i ett stridsflygplan, nämligen styrsystemet. Denna text beskriver hur Saab arbetat med att utveckla styrsystem till militära stridsflygplan och hur Saab utvecklats inom detta teknikområde. Här finns beskrivningar på hur man hanterar svåra flygtekniska problem genom att använda ett mycket väl strukturerat arbetssätt.

Berättelsen visar också på hur man hanterar de framsteg som skett inom elektronik och datorutveckling, för att framtidssäkra funktioner och system. Man får också reda på hur man med hjälp av avancerade metoder och analyser kan skapa ett unikt styrsystem för ett modernt, statiskt instabilt flygplan som JAS 39 Gripen.

Här kan man också läsa om de krav som man måste ta hänsyn till vid utveckling av programvara, som skall användas i stridsflygplan där programvaran är klassad som säkerhetskritisk. Genom att använda agila arbetssätt kan man kraftigt öka prestanda, kvalitet och leveransprecision.

Den avslutande texten ger en överblick över de frågor som man måste förstå för att kunna driva ett komplext systemutvecklingsarbete, som innefattar utveckling av avancerade produkter. Här beskrivs hur man måste driva integrationsarbete på ett strukturerat sätt.

Författarens reflektioner