Verksamhetsförmåga

I detta kapitel beskrivs varför målstyrning är en mycket viktig arbetsform, för att bedriva det strategiska arbetet för affärs- produkt- och verksamhetsutveckling.

För att kunna styra och leda förmågeutveckling behöver man arbeta med strategiska planer såsom affärsplaner, produktplaner, teknikplaner etc. Inom flygindustrin krävs att man arbetar både med ett operativt perspektiv och ett långsiktigt strategiskt och uthålligt perspektiv. I denna text utvecklas detta ämne.

En av texterna beskriver hur Saab gjorde för att skapa ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. För att utveckla en långsiktig verksamhetsförmåga krävs det att man kan hantera ett antal viktiga förutsättningar. En av dessa förutsättningar är att man utgår från en väl beskriven Verksamhetsutvecklingsplan.

I en annan av texterna berörs Saabs arbete med att positionera sin industriella kompetens inför framtida produktsamarbeten och exportaffärer. Det gäller att i ett internationellt samarbete hitta möjliga roller och lämpliga arbetspaket inom teknik- och integrationsområden, som är viktiga för både Gripen och andra produkter.

Den avslutande berättelsen utgörs av fem korta beskrivningar. De handlar om vad som utgör framgångsfaktorer vid förändringsarbete och vid samverkan med olika typer av kunder. Här kan man se hur man drivit olika arbeten med förmågeutveckling och stått inför knepiga situationer av varierande art.

Författarens reflektioner